Sukcesy naszych uczniów

Twórcze poszukiwania i świadomie podejmowany wysiłek poznawczy, sprawne posługiwanie się polszczyzną i bogacenie zasobu leksykalnego, wreszcie - samodzielna lektura dzieł literackich ( z zachwytem i bez przymusu!) - zaowocowały wyjątkowym sukcesem naszej uczennicy.

Łucja Rzezak, uczennica klasy 8d, przystąpiła do I edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na poziomie szkół podstawowych, w której konkurują ze sobą uczniowie z całej Polski. Na etapie szkolnym zredagowała pracę pisemną w szkole i otrzymała dwie pozytywne recenzje polonistów. Na etapie okręgowym napisała rozprawkę na zadany temat i rozwiązała test językowy. I - co wprawia w podziw - otrzymała pierwszy wynik w województwie mazowieckim. Z niecierpliwością oczekujemy na część ustną, która będzie polegała na rozmowie na temat wylosowanego utworu poetyckiego ( 29 lutego 2020). Łucja udowadnia nam wszystkim, że można iść z pasją przez życie i pisać własną opowieść ambitnie i twórczo. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Grono Pedagogiczne ZSO w Górze Kalwarii

Loga projektów