Rekrutacja do SP nr 1 na rok szkolny 2020/2021

rekrutacja2021

Przypominamy, że od 23 marca do 3 kwietnia 2020 r. trwa rekrutacja do klas I.

Rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły mają obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły. Dzieci nie są zapisywane automatycznie. Należy wypełnić druk zgłoszenia i złożyć go w sekretariacie szkoły.

Jeśli dzieci nie mieszkają w naszym obwodzie, to rodzice mogą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Jeśli będziemy dysponować wolnymi miejscami, to dzieci będą przyjęte do szkoły.

Wymagane dokumenty dostępne do pobrania w zakładce Szkoła Podstawowa-->Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie Burmistrza MiG w Górze Kalwarii w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymdo klas pierwszych 2020/2021 dostępne w zakładce Szkoła Podstawowa-->Rekrutacja 2020/2021.


 W roku szkolnym 2020/2021 będzie możliwość kontynuacji nauki w klasie VII w Szkole Podstawowej nr 1. Oferujemy dwie klasy VII, z językiem angielskim jako kontynuację oraz drugim językiem do wyboru: niemieckim lub hiszpańskim. Gwarantujemy dobre przygotowanie do egzaminu.

Ze względów organizacyjnych szkoły prosimy o informacje do 20 marca 2020 r.

Wymagane dokumenty dostępne do pobrania w zakładce Szkoła Podstawowa-->Rekrutacja 2020/2021


Dokumenty dla klas IV dostępne do pobrania w zakładce Szkoła Podstawowa-->Rekrutacja 2020/2021

 

 

Loga projektów