Ogłoszenie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Na prośbę Mazowieckiej Policji przedstawiamy komunikaty skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowaniakoronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenienowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczeniaw przemieszczaniu się,MazowieckaPolicjaw trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkichokresie,szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na koniecznośćzaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami,unikaniemiejsc publicznychoraz pozostaniew domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażeniaPaństwa iWaszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusaw Polsce,a także mając na uwadze wprowadzenienowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczeniaw przemieszczaniu się,MazowieckaPolicjaw trosce o Waszebezpieczeństwo apeluje o stosowaniesię dozaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresiezaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznychoraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Loga projektów