Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, iż Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  1.         30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski;
  2.         31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka;
  3.         1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

Kuratorium Oświaty w  Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Loga projektów