Procedury bezpieczeństwa w ZSO

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GÓRZE KALWARII W OKRESIE PANDEMII COVID-19


Zasady przeprowadzania zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, konsultacji nauczycielskich, zajęć rewalidacyjnych i egzaminów

klasy I-III
Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej

Oświadczenie dla Rodziców


klasy VII-VIII
Organizacja zajęć rewalidacyjnych, konsultacji/ biblioteki w szkole podstawowej i LO,których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Organizacja egzaminów w szkole podstawowej i LO


Loga projektów