Harmonogram konsultacji kl. VIII - 25-29 maja

 

j. polski

matematyka

j. angielski

Wtorek

 

26 maja

9.00-12.00 J. Wróblewska s.15

(grupa 4-osobowa)

9.00-12.00 J. Fudala s.10

(grupa 2-osobowa)

9.00-12.00 M. Czajkowska s.14

(grupa 3-osobowa)

9.00-12.00 R. Kołacz s.13

(grupa 3-osobowa)

Środa

 

27 maja

9.00-10.30 W. Obstawska s. 32

(grupa 2-osobowa)

9.00-12.00 E. Jeleń s.37

(grupa 5-osobowa)

 

9.00-12.00 J. Pawelec-Błeszyńska s.13

(grupa 2-osobowa)

11.00-14.00 A. Dziuraniuk s.28

(grupa 3-osobowa)

Czwartek

 

28 maja

 

9.00-12.00 H. Szczepańska s.11

(grupa 3-osobowa)

 

 

Uczniowie, którzy zgłosili chęć konsultacji na terenie szkoły powinni zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej szkoły.

Wskazane jest także, by do nauczycieli wysłać zagadnienia, tematy, problemy, które chcą powtórzyć, wyjaśnić czy zrealizować w czasie planowanych konsultacji.

Loga projektów