Harmonogram odbioru świadectw

ODBIÓR ŚWIADECTW SP nr 1
26 czerwca 2020 r.

Klasa

Godzina

Wejście do szkoły

Sala

I A

11.30

od strony boiska/łącznika wf

Duża sala gimnastyczna

I B

12.30

od strony boiska/łącznika wf

Duża sala gimnastyczna

VII A

12.00

od strony szatni

Mała sala gimnastyczna

VII B

12.30

od strony szatni

Mała sala gimnastyczna

VII C

13.00

od strony szatni

Mała sala gimnastyczna

VII D

13.30

od strony szatni

Mała sala gimnastyczna

VIII A

8.00

od strony szatni

Mała sala gimnastyczna

VIII B

9.00

od strony szatni

Mała sala gimnastyczna

VIII C

10.00

od strony szatni

Mała sala gimnastyczna

VIII D

11.00

od strony szatni

Mała sala gimnastyczna

Loga projektów