Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 31 lipca 2020 r. zgodnie z zasadami bezpieczeństwa tzn. wg harmonogramu, niezbędna maseczka oraz własny długopis w celu potwierdzenia odbioru.

Harmonogram:

klasa 8a - od 13.30 do 14.00,

klasa 8b - od 14.00 do 14.30,

klasa 8c - od 14.30 do 15.00,

klasa 8d - od 15.00 do 15.30.

Do szkoły wchodzimy pojedynczo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zachowanie odległości , dezynfekcja rąk).

Loga projektów