Szkolny konkurs fizyczny

„ZRÓB TO SAM” 

Regulamin konkursów

 1 . Konkurs „Zrób to sam” składa się z trzech kategorii:

  • Doświadczenie domowe z fizyki – praca konkursowa polega na zaprezentowaniu wykonaniu i opisie doświadczenia (materiały, przebieg ,wyjaśnienie), które można wykonać w domu.
  • Model fizyczny – praca konkursowa polega na wykonaniu pomocy dydaktycznej lub modelu urządzenia , które można praktycznie wykorzystać na lekcjach fizyki.
  • „ Zjawiska optyczne występujące w przyrodzie ” – praca konkursowa polega na wykonaniu plakatu lub prezentacji przedstawiającej ciekawe zjawiska optyczne wraz z ich opisem.

2 . Konkursy przeznaczone są dla wszystkich uczniów naszego gimnazjum.

3. Prace konkursowe można wykonywać w dwie osoby.

4. Każda praca powinna zawierać informacje: imię i  nazwisko autora, klasa.

5. W ocenie prac  uwzględniane będą  w szczególności: samodzielność , poprawność ,  oryginalność i estetyka.

6 . W każdej kategorii  komisja wyłoni trzy najlepsze prace, które zostaną nagrodzone celującymi ocenami cząstkowymi z fizyki .

7 . Prace konkursowe należy składać do pani Ewy Andruszkiewicz do 16 maja 2016 r.

8 . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2016 r .


                                                                                                                                          Nauczyciel fizyki
                                                                                                                                       Ewa Andruszkiewicz

Loga projektów