Przypomnienie - dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii przypomina o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.

Szloła Podstawowa nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi w Górze Kalwarii

  • 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. - klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej (egzamin klas III Gimnazjum)
  • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - klasy III Gimnazjum i VII Szkoły Podstawowej (egzamin klas VIII Szkoły Podstawowej)
  • 18-23 kwietnia 2019 r. - przerwa świąteczna
  • 2 maja 2019 r - wszystkie klasy (dzień do odpracowania)
  • 8 maja 2019 r. - wszystkie klasy (pisemne egzaminy maturalne)
Loga projektów