Spotkanie psycho-edukacyjne dla rodziców i specjalistów.

W dniu 11 czerwca 2019r. od godz.17.00 do 19.00. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Odbędzie się drugie spotkanie w ramach Akademii Czujnego Rodzica.

Prowadzący - Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji - opowie o sytuacjach ryzykownych i zagrożeniach dzieci i młodzieży. To temat bardzo aktualny zwłaszcza przed wakacjami. Doświadczone psycholożki: Iwona Korzeniewska i Monika Terlecka-Bednarz podzielą się swoją wiedzą na temat wpływu diety na rozwój mózgu i na zachowanie młodego człowieka.

Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy. Zapraszamy!

 Szczegółowa tematyka najbliższego spotkania:

- zachowania i sytuacje ryzykowne, na które narażone są dzieci i młodzież w ciągu całego roku, ale zwłaszcza podczas wakacji, w tym niebezpieczeństwo zmieniających się stale portali i "atrakcji" internetowych;

- " Skąd to się bierze" - samobójstwa, okaleczanie - moda, czy realne zagrożenie?

- " Żeby nie było za późno" - codzienność naszych dzieci - czy potrafimy rozpoznać bezpieczeństwo i zagrożenie;

- Jak dieta wpływa na nasz mózg, na nasze zachowanie, jakie szkody czyni w młodym, dojrzewającym mózgu i na ile są one nieodwracalne.

 PROWADZĄCY:

godz. 17.00 - nadkomisarz Jarosław Sawicki - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, doskonały znawca tematu zagrożeń dzieci i młodzieży, od kilku lat  prowadzi zajęcia profilaktyczne w szkołach, które młodzież ocenia bardzo pozytywnie, jego przekaz porusza każdego słuchacza,

godz. 18.00 - Iwona Korzeniewska - psycholog z ogromnym doświadczeniem w  pracy z dziećmi i młodzieżą, znawca tematu wpływu diety na rozwój dojrzewającego mózgu, w swojej pracy z dobrym skutkiem stosuje zalecenia dietetyczne w korekcie problemowych zachowań dzieci i młodzieży

Monika Terlecka - Bednarz - psycholog, psychodietetyk - posiada duże doświadczenie w zakresie badania wpływu codziennego pożywienia na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne dzieci i młodzieży.

Loga projektów