SZKOLNA LIGA KOSZYKÓWKI

W listopadzie odbyła się I edycja Szkolnej Ligii Koszykówki. W eliminacjach wzięły udział reprezentacje klas 7c, 7d, 8a, 8b.

Klasyfikacja generalna Szkolnej Ligi Koszykówki w roku szkolnym 2019/2020

I miejsce- klasa 8a

II miejsce- klasa 7d

III miejsce- klasa 8b

IV miejsce- klasa 7c

Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu szczególnych umiejętności społecznych, redukują potencjał agresji, poprawiają sprawność umysłową oraz wdrażają do aktywnych form wypoczynku.

Loga projektów