Ogłoszenia

1.Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00. Na świetlicy przebywają uczniowie po wcześniejszym zgłoszeniu /karta zgłoszenia/.

2.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

3.Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy oraz posiadać dokument tożsamości do ewentualnej weryfikacji przez nauczyciela.

4.Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy, który zaznaczy obecność dzieckadzienniku.

5.Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

6.Za celowe zniszczenie przez dziecko przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

7.Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np.: telefonów komórkowych, wszelakiego rodzaju urządzeń multimedialnych, elektronicznych zabawek itp.).

8.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenianiezwłocznej aktualizacji danych.

9.O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np.: odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie [z datą i czytelnym podpisem].

Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.


WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

SKOMPLETOWANIE WYPRAWKI DO 12 WRZEŚNIA 2019 R.

Codzienne wyposażenie tornistra:

- piórnik,

- miękki ołówek np. „B”,

- gumka do ścierania (biała),

- temperówka zamykana,

- klej w sztyfcie,

- nożyczki szkolne (zaokrąglone),

- linijka,

- pojemnik na śniadanie i bidon lub butelka plastikowa na napoje,

- kredki ołówkowe i kredki pastelowe np. „BAMBINO”,

- zeszyt w trzy linie 16-kartkowy (linie koloru czerwonego i niebieskiego),

- zeszyt w kratkę 16-kartkowy,

- okładki i naklejki na zeszyty,

- okładki i naklejki na książki (po otrzymaniu książek we wrześniu 2019 r.).

Pozostałe przybory szkolne:

- papier kolorowy,

- plastelina,

- farby plakatowe,

- farby akwarelowe,

- blok rysunkowy biały (format A4),

- blok rysunkowy kolorowy (format A4),

- blok techniczny biały (format A4),

- blok techniczny kolorowy (format A4),

- bibuła gładka (kilka kolorów),

- teczka zapinana na gumkę,

- cienkie pisaki (wystarczą 4 kolory),

- podkładka do lepienia plasteliny i do malowania farbami oraz kubek na wodę,

- pędzelki do malowania farbami z cienkim i grubym włosiem,

- ryza papieru,

- liczydło,

- pudełko chusteczek higienicznych,

- rolka papierowego ręcznika kuchennego

Obuwie zamienne:

W szkole obowiązuje obuwie zamienne o jasnej podeszwie (nie pantofle), które uczniowie po skończonych zajęciach wkładają do podpisanych worków i umieszczają w szatni.

Na lekcje wychowania fizycznego dzieci przynoszą:

- strój gimnastyczny tj. białą koszulkę i spodenki o jednolitym ciemnym kolorze

Na rozpoczęcie roku szkolnego – strój galowy:

- dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódniczka

- chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie

 Prosimy o podpisanie przyborów

Życzymy udanego startu w nowy rok szkolny!SZKOŁA ZAPEWNIA PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA


DO WSZYSTKICH PREDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH


OBJĘTYCH PROGRAMEM NAUCZANIA. 

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE

OBUWIE ZMIENNE NA JASNEJ PODESZWIE.

 


 

 

Loga projektów