Artykuły

Filtr
 • OGŁOSZENIE biblioteka

  W związku z planowanymi zakupami książek do Biblioteki Szkolnej

  czekam na Wasze propozycje do końca września.

  Listę książek, którymi jesteście zainteresowani,
  możecie złożyć w Bibliotece lub Świetlicy.

 • Mistrzostwa Języka Ojczystego

  Zapraszam do udziału w Mistrzostwach Języka Ojczystego!

  Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Wspierają nas prof. Halina Zgółkowa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Mariusz Szczygieł z Instytutu Reportażu, program Mistrz Mowy Polskiej oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Na finalistów czekają nagrody rzeczowe, a szkoła, która wyłoni zwycięzcę zostanie zgłoszona     do prestiżowego programu Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej.

  Tematy prac:

  1. Nie można człowieka niczego nauczyć. Można mu tylko pomóc, aby to coś odkrył w sobie. (Galileusz)

  2. Opowiadania to niewielkie okienka do innych światów, innych umysłów i snów. To podróże, które pozwalają odwiedzić drugi koniec wszechświata i zdążyć wrócić na kolację. (N. Gaiman ze wstępu do zbioru opowiadań M jak Magia)

  3. Wystarczy pomyśleć, ile się zmienia, jeżeli zejdzie się z chodnika i zrobi trzy kroki po jezdni... (J. Cortazar, Gra w klasy)

  4. Albowiem piękno jest tylko przerażenia początkiem, który jeszcze znosimy.

  (J. M. Rilke, Elegie Duinejskie)

  TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA 13 STYCZNIA.

  Szczegóły w bibliotece szkolnej.

 • Wybory do Samorządu Szkolnego

  Dnia 22 września 2016 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego.
  Poprzedzone zostały zakrojoną na szeroką skalę kampanią wyborczą, trwającą od 20 - 21 września. Kandydaci rozwieszali plakaty ze swoimi propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów do głosowania na nich. Kandydaci do Samorządu przedstawiali swój program wyborczy także wśród uczniów na forum klasowym.

  W czwartek 22 września 2016 r. odbyły się wybory.
  Każdy uczeń otrzymał przygotowaną kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów. Uczniowie mogli wybierać także opiekuna Samorządu Szkolnego spośród zgłoszonych kandydatów – nauczycieli.

  Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu Samorządu Szkolnego naszego gimnazjum:

  Przewodniczącym Samorządu Szkolnego został - Adam Szewczak z klasy III b

  Wiceprzewodniczącymi zostali – Aleksandra Chudzik z klasy III e oraz  Sebastian Jaworski z klasy III d

  Opiekunem Samorządu Szkolnego została p. Kamila Dytmar,  a zastępcą opiekuna Samorządu p. Katarzyna Grzegorczyk.

  Wszystkim wygranym gratulujemy i  życzymy owocnej pracy, sukcesów oraz ciekawych pomysłów w realizacji swoich działań.

  samorząd

 • Konkurs edukacyjny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

  Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
  logoparku

  Zaprasza dzieci i młodzież do udziału

  w przyrodniczym konkursie edukacyjnym dla szkół w roku 2016

  Konkurs edukacyjny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

  ,,Wśród lasów i łąk  Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.”

               Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ogłasza coroczny konkurs związany z tematyką walorów unikalnych obszarów Parkowych, promujący te cenne podwarszawskie tereny przyrodnicze i rekreacyjne.

              Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna, promowanie ochrony środowiska, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy i walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej.

              Bardzo liczymy na waszą pomysłowość i życzymy powodzenia.

 • Informacja o obiadach w roku szk. 2016/2017

  Od 1 września 2016 r. wpłat za obiady można dokonać tylko na konto Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Banku Spółdzielczym w Górze Kalwarii -

  96 8003 0003 2001 0003 3008 0009

  Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w szkole.

  Zakup obiadów tylko w formie karnetu. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka jedzącego obiady oraz terminy, których dotyczy wpłata.

  Cena obiadu dla ucznia nie uległa zmianie i wynosi 4,50 zł.

   

  W miesiącu kwietniu planowanych jest 13 obiadów, więc wpłata za pełny miesiąc kwiecień 2017

  wyniesie 4,50 x 13 = 58,50zł.


  W miesiącu maju planowanych jest 19 obiadów, więc wpłata za pełny miesiąc maj 2017

  wyniesie 4,50 x 19 = 85,50zł.


  W miesiącu czerwcu planowanych jest 13 obiadów, więc wpłata za pełny miesiąc czerwiec 2017

  wyniesie 4,50 x 13 = 58,50zł.  Po odbiór karnetu trzeba zgłosić się do intendenta z dowodem wpłaty. Intendent jest dostępny codziennie w godzinach 7.00-11.00.

  Obiady można odwołać z jednodniowym wyprzedzeniem. Należy zadzwonić do intendenta do godziny 11.00, żeby odwołać obiad na dzień następny. Tel. 22 727 12 29, 727 12 64 wew. 45


  Opłata za niewykorzystane obiady w danym miesiącu - po ustaleniu ich ilości z intendentem - przechodzi na poczet opłat w następnym miesiącu kalendarzowym.

Loga projektów