Egzamin ósmoklasisty

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: język polski, matematyka i język obcy nowożytny.

Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

Język polski odbędzie się 21 kwietnia 2020 r. (wtorek):

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 120 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 60 minut

Matematyka odbędzie się 22 kwietnia 2020 r. (środa):

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 100 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 50 minut

Język obcy nowożytny odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. (czwartek):

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 90 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 Termin dodatkowy:

  • język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00 
  • matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
  • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00
Kuratorium Oświaty w Warszawie zamieściło na swojej stronie internetowej informację związaną z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych: przeliczaniem punktów, punktach za konkursy itp.
Poniżej podano link z informacją na dzień 06.02.2020: 
Na pniższej stronie internetowej znajduje się harmonogram rekrutacji - załącznik numer 1: (informacja na dzień 06.02.2020):

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14470,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html


Loga projektów