WAŻNE ADRESY!

1.Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Ks. Sajny 2a, Góra Kalwaria

Tel: 22 757 68 20

Tel: 22 736 31 21

2.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ul. Wojska Polskiego 20, Piaseczno

Tel: 22 756 44 55

Tel: 516 266 753

Punkt w Górze Kalwarii

ul. Ks. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria

Telefon 22 72 74 878

tel. 516 266 734

3.Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Ul. Pijarska 40, Góra Kalwaria

Tel: 22 727 33 36

4.Centrum Rozwoju OFFKA

w budynku Ratusza przy ul.3 Maja 10, wejście na tyłach od ul. Piłsudskiego.

TEL: 607 525 621

5.Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Ul. Pomorska 1 , Piaseczno

Tel: Centrala: 22 462 77 00-09

Tel. 22 7504170

6.INSTYTUT PSYCHIATRII i NEUROLOGII

Ul. Sobieskiego 9, Warszawa

Tel: (22) 45 82 800

Tel: 45 82 500

7.Centrum Zdrowia Psychicznego "DROMADER"

Ul. Świętojańska 4 , Piaseczno

Telefon: 22 750 21 59

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Witryna: www.leczenie-duszy.pl

8.Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie

Ul. Sue Ryder 1, Konstancin-Jeziorna

- Gabinet zabiegowy: tel. 22 484 27 94

- Lekarz ordynator: tel. 22 484 27 85

- Gabinet lekarski: tel. 22 484 27 92, 22 484 28 13

- Gabinet psychologów: tel. 22 484 28 18, 22 484 28 23

Izba przyjęć

tel. 22 484 28 63, 22 484 28 64

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

9.Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Józefowie

ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów,

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieżytel: Rejestracja: 22 468 25 99

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcymtel: Rejestracja: 533 332 570

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i MłodzieżyTel. 22 468 26 28

Izba przyjęć: 22 468 25 96

Oddział Psychiatryczny dla Dziecitel: Sekretariat oddziału: 22 468 25 57

Oddział Psychiatryczny dla Młodzieżytel: Kierownik oddziału: 22 468 25 97Sekretariat oddziału: 22 468 25 85

Terapia pedagogiczna

PEDAGOG TERAPEUTA

Magdalena Durka

Godziny pracy

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-13.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-16.00

8.00-14.00

 

W tym 8 godzin opieki pedagogicznej w Liceum

Zakres obowiązków terapeuty pedagogicznego:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów zzaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Informacja o obiadach 2019/2020

Wpłat za obiady można dokonać tylko na konto Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Banku Spółdzielczym w Górze Kalwarii

96 8003 0003 2001 0003 3008 0009

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w szkole.

Zakup obiadów tylko w formie karnetu. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka jedzącego obiady oraz terminy, których dotyczy wpłata.

Cena obiadu dla ucznia wynosi 6,00 zł.

 

W miesiącu wrześniu 2019 r. planowanych jest 18 obiadów,

więc wpłata za pełny miesiąc wrzesień 2019 r.  wyniesie 6,00 x 18 = 108,00zł.

W miesiącu październiku 2019 r. planowanych jest 23 obiady,
więc wpłata za pełny miesiąc
październik 2019 r.  wyniesie 6,00 x 23 = 138,00.

 

Wpłat za obiady prosimy dokonywać od dnia 20 do 27 miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko bedzie jadło obiady (np.: za październik wpłaty będą robione od 20 do 27 września).

 Jeśli wpłata będzie dokonana po tym terminie, to rodzic musi skontaktować się z panią intendentką (tel. 22 72 71 229 w. 45) w celu ustalenia dnia, od którego dziecko będzie jadło obiady.


 Po odbiór karnetu trzeba zgłosić się do intendenta z dowodem wpłaty. Intendent jest dostępny codziennie w godzinach 7.00-11.00.

Obiady można odwołać z jednodniowym wyprzedzeniem. Należy zadzwonić do intendenta do godziny 11.00, żeby odwołać obiad na dzień następny. Tel. 22 727 12 29, 727 12 64 wew. 45

Opłata za niewykorzystane obiady w danym miesiącu - po ustaleniu ich ilości z intendentem - przechodzi na poczet opłat w następnym miesiącu kalendarzowym.

Ciekawy artykuł

Raport na temat kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią - 

http://www.saferinternet.pl/raporty-i-badania/kontakt-dzieci-i-mlodziezy-z-pornografia.html

Warsztaty "Wszystko, co warto wiedzieć o zaburzeniach odżywiania",

Szanowni Państwo!
Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskich Warsztatach dla Rodzin/Opiekunów "Wszystko, co warto wiedzieć o zaburzeniach odżywiania", które odbędą się w dniu 31.10.2017r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Zapraszamy na serię wykładów dotyczących najważniejszych zagadnień złożonej problematyki zaburzeń odżywiania prowadzonych przez autorytety kliniczne i naukowe, które pozwolą Państwu na zrozumienie mechanizmów choroby tak, aby skutecznie wspierać swoich najbliższych na drodze do wyzdrowienia.
Mamy nadzieję, że program spotka się z Państ
wa życzliwością, a warsztaty staną się kolejnym szerokim forum wymiany doświadczeń.
Do zobaczenia w Warszawie!
Razem jesteśmy silniejsi!


PROGRAM WARSZTATÓW
09:00 - 09:15 Rejestracja uczestników
09:15 - 09:30 Rozpoczęcie warsztatów - prof. Katarzyna Kucharska
09:30 - 10:30
WSZYSTKO CO WARTO WIEDZIEĆ O ZABURZENIACH ODŻYWIANIA: etiologia zaburzeń odżywiania; mity i fakty, terapia – prof. Katarzyna Kucharska 
10:30 - 11:30
ZABURZENIA NATURY PSYCHICZNEJI SOMATYCZNEJ jako konsekwencja zaburzeń odżywiania – dr Agnieszka Piróg-Balcerzak
11:30 - 12:30
PROFILAKTYKA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA –prof. Barbara Remberk
12:30 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA. Przygotowanie planu żywieniowego – mgr Emilia Kot
14:00 - 15:00
RELACJE RODZINNE/TERAPIA RODZINNA– dr n. med. Cezary Żechowski
15:00 - 15:30 Panel dyskusyjny 
15:30 Zakończenie warsztatów – uwagi końcowe – Prof. Katarzyna Kucharska

Prelegenci
dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, Prof. nadzw. IPiN - Kierownik Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Master Practitioner for EatingDisorders and Obesity, Honorary Senior Lecturer Hull York MedicalSchool;założyciel i kierownik Specjalistycznego Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w NE Lincolnshire, Wielka Brytania; opiekun i główny wykonawca wielu projektów naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; autorka i współautorka licznych publikacji polskich i zagranicznych.
dr hab. n. med. Barbara Remberk- Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.
dr n. med. Agnieszka-Piróg-Balcerzak - Adiunkt w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.Specjalista Psychiatra.Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży 
mgr Emilia Kot – dietetyk i psycholog. Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku Dietetyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dietetyk Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN. Zaangażowana w realizację szeregu projektów naukowych dotyczących pacjentów z zaburzeniami odżywiania i pacjentów z zaburzeniami osobowości.
dr n. med. Cezary Żechowski -jest cenionym specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Specjalizuje się też w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. Należy do Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. Do 2010 roku pracował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pełni funkcję adiunkta w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cezary Żechowski założył Instytut Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi „Klinika”. Jest wykładowcą między innymi na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest też twórcą i współtwórcą dużej ilości publikacji naukowych, poświęconych tematowi psychiatrii.

Wstęp jest bezpłatny! 
Zainteresowanych Państwa prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

E-dziennik dla rodziców i uczniów

dziennik

Aby zobaczyć informacje o swoim dziecku:

1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gorakalwaria. Wyświetli się powitalna strona systemu.

2. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.

3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.

5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk  Ustaw nowe hasło.

6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

7. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki. Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.

E-dziennik dla rodziców i uczniów - instrukcje

https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uonet-87#gotosekcja1631

Informacje o obiadach 2017/2018

Od 1 września 2016 r. wpłat za obiady można dokonać tylko na konto Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Banku Spółdzielczym w Górze Kalwarii -

96 8003 0003 2001 0003 3008 0009

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w szkole.

Zakup obiadów tylko w formie karnetu. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka jedzącego obiady oraz terminy, których dotyczy wpłata.

Cena obiadu dla ucznia uległa zmianie i wynosi 5,00 zł.

W miesiącu maju 2018 r. planowanych jest 17 obiadów, więc wpłata za pełny miesiąc maj 2018 r.  wyniesie 5,00 x 17 = 85,00zł.

  W miesiącu czwerwcu 2018 r. planowanych jest 12 obiadów, więc wpłata za pełny miesiąc czerwiec 2018 r.  wyniesie 5,00 x 12 = 60,00zł.

 

 

Po odbiór karnetu trzeba zgłosić się do intendenta z dowodem wpłaty. Intendent jest dostępny codziennie w godzinach 7.00-11.00.

Obiady można odwołać z jednodniowym wyprzedzeniem. Należy zadzwonić do intendenta do godziny 11.00, żeby odwołać obiad na dzień następny. Tel. 22 727 12 29, 727 12 64 wew. 45


Opłata za niewykorzystane obiady w danym miesiącu - po ustaleniu ich ilości z intendentem - przechodzi na poczet opłat w następnym miesiącu kalendarzowym.

Loga projektów