Ciekawy artykuł

Raport na temat kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią - 

http://www.saferinternet.pl/raporty-i-badania/kontakt-dzieci-i-mlodziezy-z-pornografia.html