Terminy zebrań

PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIE

KLASA I A – SALA  5

KLASA VII A – SALA  10

KLASA VIII A – SALA  12

KLASA I B – SALA  6

KLASA VII B – SALA  8

KLASA VIII B– SALA  36


KLASA VII C – SALA  14

KLASA VIII C – SALA  11


KLASA VII D – SALA  15

KLASA VIII D – SALA  13

 

I półrocze II półrocze
 12.09.2019

 19.03.2020

Dzień Otwarty

12.12.2019

Dzień Otwarty

 21.05.2020

Dzień Otwarty

   18.06.2020
   

 

Składka na fundusz Rady Rodziców: 10 zł miesięcznie.

Wpłaty można dokonywać codziennie u p. Anny Kucharskiej oraz na zebraniach.

Przy wpłatach prosimy podawać imię i nazwisko dziecka.

Loga projektów