Terminy zebrań

PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIE

KLASA VII A – SALA  26

KLASA II A – SALA  13

KLASA III A – SALA  37

KLASA VII B – SALA  5

KLASA II B – SALA  11

KLASA III B– SALA  34

KLASA VII C – SALA  10

KLASA II C – SALA  15

KLASA III C – SALA  23

KLASA VII D – SALA  14

KLASA II D – SALA  5

KLASA III D – SALA  8

KLASA VII E – SALA  12

KLASA II E – SALA  6

KLASA III E – SALA  33

KLASA VII F – SALA  32

 

I półrocze II półrocze
 14.09.2017  15.03.2018
09.11.2017  24.05.2018
 14.12.2017  14.06.2018
 01.02.2017  

 

Składka na fundusz Rady Rodziców: 10 zł miesięcznie.

Wpłaty można dokonywać codziennie u p. Anny Kucharskiej oraz na zebraniach.

Przy wpłatach prosimy podawać imię i nazwisko dziecka.

Loga projektów