WARSZTATY dla rodziców!!!

Zajęcia decoupage w każdy piątek w godz. 12.50 - 14.30 w sali 24, prowadząca zajęcia Magdalena Durka.


Serdecznie zapraszamy na warsztaty, których celem jest pomoc Państwu w zrozumieniu nastoletniego dziecka. Nie przekażemy „instrukcji obsługi nastolatka", natomiast spróbujemy pokazać klucz do pozytywnych i satysfakcjonujących relacji obydwie strony.


I. O dojrzewaniu czyli „Jak to przeżyć i nie osiwieć"

Termin: 9 październik 2014 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 18.30


II. „Szkoła dla Rodziców" - 40 godzin w cyklu 10 spotkań, każde po 3 godziny zegarowe raz w tygodniu (ruszamy po feriach - po zebraniu grupy, liczba miejsc ograniczona)


Prowadząca

pedagog Magdalena Durka

tel. 22 727 12 29 w.47

Zapisy też u wychowawców

 

WAŻNE !!!

Informacje dla rodziców ze strony zespołu psychologiczno – pedagogicznego ZSO
na rok szkolny 2013/2014:

1. 26. 09.2013 r. ( czwartek) w godz. 17.00 – 18.30 – grupa wsparcia dla rodziców, którzy ukoń„Szkołę dla Rodziców" – ustalenie terminów kolejnych spotkań.

2. Trwają zapisy na kolejną edycję warsztatów, które rozpoczną się w II semestrze ( zapisy u pedagogów lub psychologa)

3. Zajęcia DECOUPAGE w każdy piątek w godz. 13.45 – 15.20 – grupa otwarta. Szczególnie zapraszamy nowych uczniów.

4. Pedagog Magdalena Durka zaprasza uczniów posiadających opinię tzw. dyslektyczną na zajęcia podnoszące funkcje niezbędne w procesie uczenia się, ćwiczenia pamięci i koncentracji  uwagi.

       Terminy zajęć:

       Wtorek – kl. Ib,c, II d w godz. 13.45 – 14.30

                     Kl. I a, II a   w godz.  14.35 – 15.20

       Środa  -    kl. II b,c,e w godz.       8.00 – 8.45

                       kl. III c, d    w godz.   13.45 – 14.30

                       kl. I d, II b,c,d,e  w godz. 14.35 – 15.20

5. Zajęcia socjoterapeutyczne – czwartek w godz. 14.35 – 16.00

6. Projekt „Skaczemy Wyżej i Dalej" – czwartek w godz. 14.35 – 16.00

"Efektywność nastolatka" - program

Program profilaktyczny „ Efektywność nastolatka”

Program dla uczniów III klas gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

 1.Założenia programu

Młodzież dorastając przeżywa kryzys tożsamości i poczucia własnej wartości. Często ma niestabilną, raczej zaniżoną samoocenę, nieumiejętnie broni swoich racji, doprowadzając do konfliktów lub wycofania się z kontaktów. Uczniowie w tym wieku są nadmiernie wrażliwi na krytykę własnej osoby i jednocześnie skłonni do przesadnie silnej krytyki innych, także autorytetów. Często w sytuacji, która wymaga od nich zaprezentowania się, swoich mocnych stron, umiejętności, wycofują się nie wierząc w siebie.

Popadają w zły nastrój – przeżywają złość, smutek, depresję, poczucie winy i z tymi uczuciami nie umieją radzić sobie konstruktywnie. Są bardziej niż dorośli, zwłaszcza w sytuacji obniżonego nastroju, przeżywania porażek, skłonni sięgać po środki zmieniające świadomość, takie jak alkohol, leki uspokajające, narkotyki, dopalacze.

      2.Cele programu

 • Zwiększenie świadomości samego siebie, w szczególności uczuć i nastrojów, myśli w stosunku do własnej osoby i do innych osób
 • Nauka konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, szczególnie z obniżonym nastrojem bez sięgania po środki uzależniające
 • Wzmocnienie poczucia własnej tożsamości, poczucia własnej wartości
 • Zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się z innymi osobami

                3.Tematyka zajęć           

 • Bliższe poznanie się, budowanie atmosfery bezpieczeństwa
 • Pozytywna autoprezentacja
 • Efektywna komunikacja – komunikaty „JA”
 • Wyrażanie konstruktywnej pochwały
 • Wyrażanie konstruktywnej krytyki
 • Wyrażanie i obrona własnych opinii
 • Przyjmowanie krytyki i pochwały
 • Obrona przed atakiem słownym i krytyką inwazyjną              

                               4. Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w podziale każdej klasy na 2 grupy, liczące po kilkanaście osób. Dla każdej grupy niezbędna jest osobna sala. Zachęcamy do losowego doboru osób do grup.  Zajęcia trwają 5 godzin lekcyjnych i prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem zabaw i ćwiczeń psychologicznych, mikroedukacji, dyskusji i modelowania zachowań. Po zajęciach z młodzieżą przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna, której wyniki są opracowywane i przekazywane ze sprawozdaniem końcowym do szkół.

          

SZKOŁA dla rodziców - II edycja

Z radością informujemy, że rozpoczęła się kolejna edycja cyklicznych zajęć dla rodziców uczniów Liceum i Gimnazjum, którzy chcą:

 • zrozumieć swoje dziecko,
 • lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami,
 • poprawić  relacje nie tylko ze swoim dzieckiem, ale ogólnie w społeczeństwie,
 • czuć się szczęśliwym człowiekiem i spełnionym rodzicem. 

Prowadzący: Magdalena Durka - pedagog

Sprawozdanie przedstawimy w późniejszym rerminie.

W przyszłym roku szkolnym zapraszamy chętnych na kolejną edycję.

Terminy realizacji i prezentacji projektów edukacyjnych

 1. Do .....10. 2017 r. uczniowie powołują grupy projektowe.
 2. Do .....10 2017 r. uczniowie wybierają tematy z zaproponowanych przez nauczycieli lub wybierają swoje.
 3. Termin realizacji 31 marca 2018 r.

Warsztaty

UWAGA RODZICE !!!

Zbieramy grupę chętnych rodziców na warsztaty w roku szkolnym 2012/2013

"Szkoła dla rodziców"

Sprawozdanie z warsztatów 2011/2012 poniżej.

 

Czytaj więcej: Warsztaty

Bezpłatne warszaty dla Rodziców

Informacje na temat warszatów - kliknij na przycisk WIĘCEJ (znajdujący się poniżej)

Czytaj więcej: Bezpłatne warszaty dla Rodziców

Loga projektów