22 Kwietnia – Dzień Ziemi

DZIEŃ  ZIEMI

22 Kwietnia

Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną,
 których celem jest
promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.
 Organizatorzy Dnia
Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.
 Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.
 Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją
przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury,
 która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

Loga projektów