Egzamin Gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.


CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. (środa):

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek):

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO odbędzie się 12 kwietnia 2019r. (piątek):

– na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

 


Loga projektów