Egzamin ósmoklasisty

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: język polski, matematyka i język obcy nowożytny.

Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.


Język polski odbędzie się 21 kwietnia 2020 r. (wtorek):

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 120 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 60 minut


Matematyka odbędzie się 22 kwietnia 2020 r. (środa):

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 100 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 50 minut


Język obcy nowożytny odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. (czwartek):

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 90 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 

Termin dodatkowy:

  • język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00 
  • matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
  • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00


Loga projektów