Kalendarz szkoły

Plan pracy

Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi

w Górze Kalwarii

rok szkolny 2018/2019

 

I półrocze

 

03.09.18 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

13.09.18   zebranie z rodzicami (organizacyjne, wybór Rad Klasowych, zapoznanie z nazwiskami nauczycieli uczących, informujące o planach wychowawcy, zapoznanie ze Statutem Szkoły, zebranie deklaracji wyboru języka na egzaminie w gimnazjum i szkole podstawowej)

   12.10.18 – Dzień KEN w szkole podstawowej i gimnazjum

16.10.18 – Dzień Papieski

09. 11.18    - 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

15.11.18   -  zebranie z rodzicami (informacja o bieżących ocenach)

do 12. 12.18 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi (do 15.00)

13. 12.18 (czwartek) zebranie z rodzicami – informacje o ocenach bieżących- w tym o zagrożeniach

24.12.18 – 01.01.19 - zimowa przerwa świąteczna

Próbne egzaminy – terminy do ustalenia

do 18.01.19 (piątek) – wystawienie ocen klasyfikacyjnych i ocen  zachowania (do 15.00)

                   

II półrocze

24.01.19 (czwartek) – zebranie z rodzicami

28.01 - 08.02.19 - ferie zimowe               

MARZEC 2019 – rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1

14.03.19 (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO

10, 11, 12.04.2019egzaminy gimnazjalne

do 10.04.19 - wystawienie przewidywanych ocen w klasach 3 LO do 15.00

11.04.19  - zebranie z rodzicami uczniów klas 3 LO

15, 16, 17.04.2019egzaminy po szkole podstawowej

18.04 - 23.04.19 - Wiosenna przerwa świąteczna

 

do 14.05.19 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi do 15.00

16.05.19 zebranie rodziców - informacja o ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

11.06.19 – wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania do 15.00

13.06.19 (czwartek) -  zebranie z  rodzicami – informacja o ocenach końcowych.

19.06.19  - gala na konie szkoły  klas VIII Szkoły Podstawowej (godz. 16.00)

gala na konie szkoły  klas III gimnazjum (godz. 18.00)

21.06.19 -  zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw

Rekrutacja do LO

I półrocze

Ø  03.09.18 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Ø  13.09.18   zebranie z rodzicami (organizacyjne, wybór Rad Klasowych, zapoznanie z nazwiskami nauczycieli uczących, informujące o planach wychowawcy, zapoznanie ze Statutem Szkoły, zebranie deklaracji wyboru języka na egzaminie w gimnazjum i szkole podstawowej)

Ø  17.09.18 – obchody Dnia Patrona LO

Ø  18.09.18 – wyjazd uczniów klas 1 LO do Palmir

Ø  12.10.18 – Dzień KEN w szkole podstawowej i gimnazjum

Ø  15.10.18 – Dzień KEN w liceum

Ø  16.10.18 – Dzień Papieski

Ø  09. 11.18    - 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Ø  15.11.18   -  zebranie z rodzicami (informacja o bieżących ocenach)

Ø  do 12. 12.18 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi (do 15.00)

Ø  13. 12.18 (czwartek) zebranie z rodzicami – informacje o ocenach bieżących- w tym o zagrożeniach

Ø  24.12.18 – 01.01.19 - zimowa przerwa świąteczna

Ø  Próbne egzaminy – terminy do ustalenia

Ø  do 18.01.19 (piątek) – wystawienie ocen klasyfikacyjnych i ocen  zachowania (do 15.00)

                   

II półrocze

Ø  24.01.19 (czwartek) – zebranie z rodzicami

Ø  28.01 - 08.02.19 - ferie zimowe               

Ø  MARZEC 2019 – rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1

Ø  do 13.03.19 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO (do 15.00)

Ø  14.03.19 (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacja
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO

Ø  10, 11, 12.04.2019egzaminy gimnazjalne

Ø  do 10.04.19 - wystawienie przewidywanych ocen w klasach 3 LO do 15.00

Ø  11.04.19  - zebranie z rodzicami uczniów klas 3 LO

Ø  15, 16, 17.04.2019egzaminy po szkole podstawowej

Ø  18.04 - 23.04.19 - Wiosenna przerwa świąteczna

Ø  26.04.19 - uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Ø   Od 06 maja 2018 – egzaminy maturalne

Ø  do 14.05.19 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi do 15.00

Ø  16.05.19 zebranie rodziców - informacja o ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Ø  11.06.19 – wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania do 15.00

Ø  13.06.19 (czwartek) -  zebranie z  rodzicami – informacja o ocenach końcowych.

Ø  19.06.19  - gala na konie szkoły  klas VIII Szkoły Podstawowej (godz. 16.00)

gala na konie szkoły  klas III gimnazjum (godz. 18.00)

Ø  21.06.19 -  zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw

Ø  Rekrutacja do LO

Loga projektów