Kalendarz szkoły

Plan pracy

Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze Kalwarii

rok szkolny 2019/2020

 I półrocze

 

02.09.19 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 9.00- LO; 10.00- SP klasy VII i VIII 11.00- klasy I SP

 12.09.19   zebranie z rodzicami (organizacyjne, wybór Rad Odziałowych, zapoznanie z nazwiskami nauczycieli uczących, informujące o planach wychowawcy, zapoznanie ze Statutem Szkoły, zebranie deklaracji wyboru języka na egzaminie w szkole podstawowej)

 17 - 19.09.19 -  obchody Dnia Patrona LO i wyjazd uczniów klas 1 LO do Palmir

 14.10.19 – Dzień KEN w szkole podstawowej i liceum

 08. 11.19    - 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości

 do 11. 12.19 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi (do 15.00)

 12. 12.19 (czwartek)  DZIEŃ OTWARTY -zebranie z rodzicami (informacje o ocenach bieżących- w tym o zagrożeniach)

 23.12.19 – 01.01.20 - zimowa przerwa świąteczna

 Próbne egzaminy – terminy do ustalenia

 do 17.01.20 (piątek) – wystawienie ocen klasyfikacyjnych i ocen  zachowania (do 15.00), koniec I półrocza.

 

II półrocze

10.02 – 21.02.20 - ferie zimowe               

 LUTY/ MARZEC 2020 – rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1

 do 18.03.20 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO (do 15.00)

 19.03.20 (czwartek) – DZIEŃ OTWARTY - zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO

 09.04 - 14.04.20 - Wiosenna przerwa świąteczna

 do 15.04.20 - wystawienie przewidywanych ocen w klasach 3 LO do 15.00

 16.04.20  - zebranie z rodzicami uczniów klas 3 LO

 17.04.20 - do godz. 12.00 składanie podań o ewentualne egzaminy sprawdzające (klasy 3 LO)

 20.04.20 – egzaminy sprawdzające klasy 3 LO (poniedziałek)

 21, 22, 23. 04.2020egzaminy po szkole podstawowej

 24.04.20 - uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych o godz. 12.00

  Od 04 maja 2020 – egzaminy maturalne

 do 20.05.20 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi do 15.00

 21.05.20 – DZIEŃ OTWARTY- zebranie rodziców - informacja o ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

 17.06.20 – wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania do 15.00

 18.06.20 (czwartek) -  zebranie z  rodzicami – informacja o ocenach końcowych.

 19.06.20  do godz. 12.00 - składanie podań o ewentualne egzaminy sprawdzające

 22.06.20  - egzaminy sprawdzające

                 - wystawienie wszystkich ocen w dziennikach (do 15.00)

 25.06.20  - gala na koniec szkoły  klas VIII Szkoły Podstawowej

 26.06.20 -  zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw

                   

II półrocze

Ø  24.01.19 (czwartek) – zebranie z rodzicami

Ø  28.01 - 08.02.19 - ferie zimowe               

Ø  MARZEC 2019 – rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1

Ø  do 13.03.19 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO (do 15.00)

Ø  14.03.19 (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacja
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO

Ø  10, 11, 12.04.2019egzaminy gimnazjalne

Ø  do 10.04.19 - wystawienie przewidywanych ocen w klasach 3 LO do 15.00

Ø  11.04.19  - zebranie z rodzicami uczniów klas 3 LO

Ø  15, 16, 17.04.2019egzaminy po szkole podstawowej

Ø  18.04 - 23.04.19 - Wiosenna przerwa świąteczna

Ø  26.04.19 - uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Ø   Od 06 maja 2018 – egzaminy maturalne

Ø  do 14.05.19 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi do 15.00

Ø  16.05.19 zebranie rodziców - informacja o ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Ø  11.06.19 – wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania do 15.00

Ø  13.06.19 (czwartek) -  zebranie z  rodzicami – informacja o ocenach końcowych.

Ø  19.06.19  - gala na konie szkoły  klas VIII Szkoły Podstawowej (godz. 16.00)

gala na konie szkoły  klas III gimnazjum (godz. 18.00)

Ø  21.06.19 -  zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw

Ø  Rekrutacja do LO

Loga projektów