Gimnazjalna Liga Naukowa

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów gminy

Góra Kalwaria do udziału w gminnym konkursie

„III Gimnazjalna Liga Naukowa"

 Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy matematyczno – przyrodniczej, historycznej, informatycznej oraz technicznej, integracja uczniów, współtworzenie rywalizacji zgodnej z zasadami „fair play", a także kształtowanie umiejętności interdyscyplinarnych.

 Każda szkoła wybiera koordynatora konkursu.

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

1.pierwszego, w którym uczeń rozwiązuje cztery zestawy zadań (wg dołączonego harmonogramu) samodzielnie w domu (po otrzymaniu treści zadań uczeń ma tydzień na rozwiązania) i oddaje do sprawdzenia koordynatorowi konkursu, który łączne wyniki (czterech części) wysyła na adres mailowy organizatora,

2.gminny (finał), w którym najlepsi uczniowie z jednej szkoły łączą się w 4 osobowy zespół (matematyk, dwóch przyrodników, historyk), rywalizując w formie turnieju przedmiotowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii.

 Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach – klasa I, II, III.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po podliczeniu wyników w dniu finału.

 Regulamin

1.Cele konkursu:

-        rozwijanie i pogłębianie zainteresowań historycznych, matematycznych, informatycznych, technicznych i przyrodniczych; rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez wieloprzedmiotowe poznawanie praw rządzących otaczającym światem.

-        rozwijanie uzdolnień uczniów;

-        rozwiązywanie zadań w sposób twórczy;

-        wykorzystanie wiedzy z różnych dziedzin w życiu codziennym;

-        stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami;

-        kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

2.Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki, informatyki, historii, biologii, chemii, geografii, fizyki i techniki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii. Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny i ma charakter indywidualny. Nauczyciele wraz z uczniami na konkurs dojeżdżają we własnym zakresie i są odpowiedzialni za uczestników konkursu (ze swojej szkoły).

3.Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie szkoły do 20 października 2016 roku do sekretariatu ZSO lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. potwierdzone podpisem dyrektora szkoły. Listy uczniów należy wysłać do koordynatora konkursu po czwartej części razem z wynikami. Pisemne zgody rodziców prosimy dostarczyć w dniu finału 27 kwietnia 2017r. do organizatorów. Godzina finału – turnieju przedmiotowego będzie podana w późniejszym terminie. Do 7 kwietnia 2017r. opiekun konkursu w danej szkole tworzy 1 grupę 4 osobową na każdym poziomie nauczania i przesyła dane drużyny na podany adres mailowy z potwierdzeniem dyrektora placówki.

  Uwaga, w pierwszym etapie będą cztery oddzielne zestawy zadań utworzone w następujący sposób:

-        matematyka – 2 zadania w każdym zestawie,

-        zajęcia techniczne – 1 zadanie w dwóch zestawach,

-        informatyka – 1 zadanie w dwóch zestawach,

-        biologia, fizyka –po 2 zadania w dwóch zestawach

-        geografia, chemia – po 2 zadania w dwóch zestawach,

-        historia – 1 zadanie w każdym zestawie.

Uczeń nie musi rozwiązywać pełnych zestawów, może rozwiązać zadania tylko z wybranego przedmiotu.

Zakres materiału z poszczególnych przedmiotów w etapach: szkolnym i gminnym będzie obejmował te dziedziny, które wykorzystane były w zadaniach.

Harmonogram przebiegu konkursu zostanie przesłany e-mailem szkolnemu koordynatorowi konkursu dnia 24 października 2016 r.

Zestawy zadań wraz z kluczem odpowiedzi będą wysyłane według harmonogramu.

 

Koordynator konkursu

Edyta Jeleń

Matematyka po angielsku

1

Konkursy szkolne


KONKURSY INFORMATYCZNE     

 

 KONKURSY MATEMATYCZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin I gminnego konkursu "Potyczki z gramatyką"

Regulamin I Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego ‘Potyczki z Gramatyką’

I. Cele konkursu

- Doskonalenie znajomości języka angielskiego,

- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

- Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między gminnymi gimnazjami.

II. Organizator

Inicjatorem i organizatorem I Gminnego Konkursu Języka Angielskiego ‘Potyczki
z Gramatyką’ jest Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii.III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń, uczący się w gimnazjum w gminie Góra Kalwaria. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w danej szkole.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 15 maja 2013r. (Załącznik nr 1)

IV. Zakres programowy

Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, czyli organizatora konkursu.

Zadania konkursowe obejmować będą materiał przewidziany podstawą programową z języka angielskiego dla gimnazjum – gramatyka na poziomie pre-intermediate (I etap) oraz intermediate z elementami upper intermediate (II etap), wykaz zagadnień w Załączniku nr 3.

 

Czytaj więcej: Regulamin I gminnego konkursu "Potyczki z gramatyką"

Góra wierszy

Regulamin konkursu poetyckiego

"Wiosna, ach to ty..."

  1. Konkurs jest skierowny do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Góra Kalwaria.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wierszy podejmujących tematykę wiosny w poezji.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać: personalia ucznia, wiek, klasę, adres szkoły, dane nauczyciela języka polskiego.
  4. Każdy wiersz powinien zostać złożony w trzech egzemplarzach.
  5. Wiersze anonimowe i nieczytelne nie będą brane pod uwagę.
  6. Termin nadsyłania wierszy upływa 30 kwietnia 2013 r.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2013 roku, podczas uroczystości przygotowanej z tej okazji.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół polonistów

Gimnazjum w Górze Kalwarii

Konkursy plastyczne

W pierwszym półroczu roku szkolnego odbyły się konkursy plastyczne:

 

1. "Kolory jesieni".kolko

2. "Kolory zimy":

I miejsce Karina Ziętkowska

II miejsce Aleksandra Pałyska i Monika Orlińska

III Marta Guz i Natalia Kabala

3. "Kalendarz adwentowy":

I miejsce Katarzyna Skolimowska i Julia Messerszmidt


Gratulujemy!


Konkurs - moja pasja

"Żyję zdrowo i kolorowo"


Przed wakacjami w naszej szkole odbył się konkurs ,,Żyję zdrowo i kolorowo”.

W formie prezentacji multimedialnych prezentowaliśmy nasze pasje.

To ogromna frajda dzielić się tym, czym żyjemy w wolnym czasie!

Oto niektóre z prac:
Euro tutaj

Loga projektów