Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Małgorzata Wysokińska

WICEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Jolanta Fudala

WICEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Małgorzata Bielińska

 

 

JĘZYK POLSKI

p. Joanna Pawelec-Błeszyńska
p. Jowita Wróblewska
p. Wioletta Obstawska

JĘZYK ANGIELSKI

p. Monika Czajkowska

p. Marta Bogdziewicz

p. Renata Kołacz

p. Marcin Jabłoński JĘZYK NIEMIECKI

 

p. Agnieszka Skalska

p. Marta Bogdziewicz

 

Gospodarka Hiszpanii wzrosła w trzecim kwartale o 0,1 proc.

JĘZYK HISZPAŃSKI

p. Aneta Wrochna

MATEMATYKA

p. Edyta Jeleń
p. Hanna Szczepańska
p. Jolanta Fudala

HISTORIA

p. Iwona Karpacz

p.KatarzynaWrotek-Stelmasiak

CHEMIA

p. Jolanta Mrówczyńska

p. Małgorzata Wysokińska

p. Maciej Dzwonek

BIOLOGIA

p. Kinga Korzeniowska
p. Justyna Wysokińska

FIZYKA

p. Ewa Andruszkiewicz

GEOGRAFIA

p. Agnieszka Nowicka
p. Dorota Ziętek

WOS

p. Aldona Piekarska
p. Alicja Chwedorowicz
p. Marcin Jabłoński

PLASTYKA

p. Wiesława Dittwald

INFORMATYKA

p. Dorota Korczyńska-Wieczorek

p. Edyta Jeleń

p. Jolanta Fudala

 

edb

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
p. Dorota Ziętek

p. Krzysztof Żach

WYCHOWANIE FIZYCZNE

p. Kamila Dytmar
p. Anna Lech
p. Dorota Raczyńska

p. Krzysztof Żach

p. Marcin Kłobuchowski

RELIGIA

p. Aneta Ołtarzewska-Wroniewicz

ks. Krzysztof Stąpor

eduk w

    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA    

p. Agnieszka Pałyska

p. Katarzyna Grzegorczyk

ŚWIETLICA

p. Anna Kucharska
p. Katarzyna Art
p. Agnieszka Pałyska
p. Katarzyna Grzegorczyk
p. Dorota Raczyńska

 

BIBLIOTEKA

p. Łucja Stępień

PEDAGOG

p. Magdalena Durka

p. Katarzyna Zdulska

p. Marta Potoniec

 

PSYCHOLOG

p. Weronika Kujda-Malczewska

dostosowanie

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

p. Grażyna Kruk

p. Dorota Stańczak

p. Justyna Wysokińska

p. Agnieszka Nowicka

p. Dorota Ziętek

p. Anna Lech

Loga projektów