Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Małgorzata Wysokińska

WICEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Jolanta Fudala

WICEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Małgorzata Bielińska

 

 

JĘZYK POLSKI

p. Jowita Wróblewska
p. Wioletta Obstawska


JĘZYK ANGIELSKI

p. Monika Czajkowska

p. Marta Bogdziewicz

p. Renata Kołacz

p. Marcin Jabłoński JĘZYK NIEMIECKI

 

p. Agnieszka Skalska

p. Marta Bogdziewicz

p. Maja Milnikiel

 

Gospodarka Hiszpanii wzrosła w trzecim kwartale o 0,1 proc.

JĘZYK HISZPAŃSKI

p. Aneta Wrochna

MATEMATYKA

p. Edyta Jeleń
p. Hanna Szczepańska

HISTORIA

p. Iwona Karpacz

p.KatarzynaWrotek-Stelmasiak

CHEMIA

p. JustynaWysokińska

p. Maciej Dzwonek

BIOLOGIA/PRZYRODA

p. Kinga Korzeniowska
p. Justyna Wysokińska

FIZYKA

p. Ewa Andruszkiewicz

GEOGRAFIA

p. Agnieszka Nowicka
p. Dorota Ziętek

WOS

p. Aldona Piekarska
p. Marcin Jabłoński

PLASTYKA

p. Wiesława Dittwald

INFORMATYKA

p. Dorota Korczyńska-Wieczorek

p. Edyta Jeleń

p. Jolanta Fudala

 

edb

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
p. Dorota Ziętek

p. Krzysztof Żach

WYCHOWANIE FIZYCZNE

p. Kamila Dytmar
p. Anna Lech
p. Dorota Raczyńska

p. Krzysztof Żach

p. Marcin Kłobuchowski

RELIGIA

p. Aneta Ołtarzewska-Wroniewicz

ETYKA

ETYKA

p. Aneta Ołtarzewska-Wroniewicz

eduk w

    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA    

p. Agnieszka Pałyska

p. Katarzyna Grzegorczyk

p. Katarzyna Art

p. Anna Iwanowska

ŚWIETLICA

p. Anna Kucharska
p. Katarzyna Art
p. Agnieszka Pałyska
p. Katarzyna Grzegorczyk
p. Kamila Dytmar
p. Agnieszka Skalska
p. Maja Milnikiel
p. Aleksandra Grotowska

 

BIBLIOTEKA

p. Łucja Stępień

PEDAGOG

p. Magdalena Durka

p. Katarzyna Zdulska

p. Marta Potoniec

 

PSYCHOLOG

p. Weronika Kujda-Malczewska

dostosowanie

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

p. Grażyna Kruk

p. Justyna Wysokińska

p. Agnieszka Nowicka

p. Dorota Ziętek

p. Anna Lech

p. Ewa Andruszkiewicz

Loga projektów