Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Małgorzata Wysokińska

WICEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Jolanta Fudala

WICEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Małgorzata Bielińska


 

JĘZYK POLSKI

p. Katarzyna Grzegorczyk
p. Joanna Pawelec-Błeszyńska
p. Jowita Wróblewska
p. Wioletta Obstawska

JĘZYK ANGIELSKI

p. Monika Czajkowska

p. Marta Bogdziewicz

p. Renata Kołacz

p. Marcin Jabłoński JĘZYK NIEMIECKI

 

p. Agnieszka Skalska

p. Marta Bogdziewicz

p. Alicja Zawitkowska

 

Gospodarka Hiszpanii wzrosła w trzecim kwartale o 0,1 proc.

JĘZYK HISZPAŃSKI

p. Aneta Wrochna

MATEMATYKA

p. Edyta Jeleń
p. Hanna Szczepańska
p. Jolanta Fudala
p. Elżbieta Mazur
p. Edyta Waręcka

HISTORIA

p. Iwona Karpacz

p.KatarzynaWrotek-Stelmasiak

p. Paweł Woźnica

CHEMIA

p. Ewelina Podstawka

p. Maciej Dzwonek

BIOLOGIA

p. Kinga Korzeniowska
p. Justyna Wysokińska

FIZYKA

p. Ewa Andruszkiewicz
p. Edyta Waręcka

GEOGRAFIA

p. Agnieszka Nowicka
p. Dorota Ziętek

WOS

p. Aldona Piekarska
p. Marcin Jabłoński

PLASTYKA

p. Wiesława Dittwald

ZAJĘCIA TECHNICZNE

p. Jolanta Fudala

p. Monika CzajkowskaINFORMATYKA

p. Dorota Korczyńska-Wieczorek

p. Beata Zając

 

edb

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
p. Dorota Ziętek

p. Krzysztof Żach

WYCHOWANIE FIZYCZNE

p. Kamila Dytmar
p. Alina Wicha
p. Dorota Raczyńska

p. Krzysztof Żach

p. Marcin Kłobuchowski

RELIGIA

s. Dorota Zajkowska
p. Aneta Ołtarzewska-Wroniewicz

etyka

ETYKA

p. Aneta Ołtarzewska-Wroniewicz

ŚWIETLICA

p. Anna Kucharska
p. Agnieszka Pałyska

 

BIBLIOTEKA

p. Łucja Stępień

PEDAGOG

p. Magdalena Durka

p. Katarzyna Zdulska-Paciorkowska

p. Marta Potoniec

 

PSYCHOLOG

p. Weronika Kujda-Malczewska

Loga projektów