Informacja o obiadach 2019/2020

Wpłat za obiady można dokonać tylko na konto Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Banku Spółdzielczym w Górze Kalwarii

96 8003 0003 2001 0003 3008 0009

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w szkole.

Zakup obiadów tylko w formie karnetu. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka jedzącego obiady oraz terminy, których dotyczy wpłata.

Cena obiadu dla ucznia wynosi 6,00 zł.

 

W miesiącu marcu 2020 r. planowanych jest 22 obiady,

więc wpłata za pełny miesiąc marzec 2020 r.  wyniesie 6,00 x 22 = 132,00zł.

 

Wpłat za obiady prosimy dokonywać od dnia 20 do 27 miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko bedzie jadło obiady (np.: za październik wpłaty będą robione od 20 do 27 września).

 Jeśli wpłata będzie dokonana po tym terminie, to rodzic musi skontaktować się z panią intendentką (tel. 22 72 71 229 w. 45) w celu ustalenia dnia, od którego dziecko będzie jadło obiady.

 Po odbiór karnetu trzeba zgłosić się do intendenta z dowodem wpłaty. Intendent jest dostępny codziennie w godzinach 7.00-11.00.

Obiady można odwołać z jednodniowym wyprzedzeniem. Należy zadzwonić do intendenta do godziny 11.00, żeby odwołać obiad na dzień następny. Tel. 22 727 12 29, 727 12 64 wew. 45

Opłata za niewykorzystane obiady w danym miesiącu - po ustaleniu ich ilości z intendentem - przechodzi na poczet opłat w następnym miesiącu kalendarzowym.

Loga projektów