PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, że od 25 marca do 5 kwietnia 2019 r. trwa rekrutacja do szkoły.

Rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły mają obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły. Dzieci nie są zapisywane automatycznie. Należy wypełnić druk zgłoszenia i złożyć go w sekretariacie szkoły.

Jeśli dzieci nie mieszkają w naszym obwodzie, to rodzice mogą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Jeśli będziemy dysponować wolnymi miejscami, to dzieci będą przyjęte do szkoły.

Rekrutacja do klas pierwszych - dokumenty

W terminie okrślonym zarządzeniem Burmistrza (od 25 marca do 5 kwietnia 2019 r.) przyjmujemy zgłoszenia i wnioski rodziców o przyjęcie dzieci do klas pierwszych.

Dzieci zamieszkujące w obwodzie naszej szkoły

Podpisane zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Dzieci spoza obwodu naszej szkoły

Podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w sekretariacie szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1

Szanowni Państwo, przedstawiamy zarządzenie burmistrza w sprawie terminów rekrutacji do klas pierwszych:

Zarządzenie burmistrza

harmonogram1harmonogram2harmonogram3

Loga projektów