Klauzula informacyjna dotycząca uczniów i ich rodziców

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c), d), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwariisiedzibą w Górze Kalwarii, ul. ks. Z. Sajny 16.

II.W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; pod numerem telefonu 227271229; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. Możesz również skontaktować się  z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

III.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obowiązku nauki i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949,i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) i jej rozporządzenie wykonawcze.

IV.Dane osobowe będą przechowywane iw okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

V.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VI.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII.Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII.Przekazanie nam Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego ucznia, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie II.

IX.Informujemy, że w trakcie przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji wsposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwariisiedzibą w Górze Kalwarii, ul. ks. Z. Sajny 16. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; pod numerem telefonu 227271229; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi orazzgodzie z wymogami prawa.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje teren wewnątrz budynku oraz teren wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii.

6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Loga projektów