Samorząd szkolny

 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO w r. szkl. 2018/19


Przewodnicząca Samorządu Szkolnego:

Joanna Kośla

Zastępca:

 Agnieszka Zduńczyk

 Skarbnik:

 

Paweł Grzelak

Sekretarz:

 

Zuzanna Falencik


OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 p. Kamila Dytmar

 


SUplan

 


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w I półroczu roku szkolnego

2018/2019

 Samorząd Uczniowski w I półroczu w roku szkolnym 2018/2019 pracował zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, jak również podejmował działalności wynikające z potrzeb szkoły.

Organizowano zebrania z przedstawicielami klas w celu omówienia realizacji planowanych działań:

  • opracowano harmonogram pracy, regulamin „Szczęśliwego Numerka”

  • ustalono kryteria do konkursu na „Klasę Roku” oraz przydział gazetek szkolnych

  • przeprowadzono 8 sprzedaży ciast, a zebrane środki zostały w łącznej kwocie 1 801,28 zł przekazane na cele charytatywne

  • regularnie odbywały się tzw „Muzyczne Wtorki”

  • przeprowadzono zbiórkę makulatury, nakrętek, akcję „Góra Grosza”

  • przeprowadzono konkurs świąteczny oraz konkurs” Bohaterowie Niepodległej”

  • odbyły się dwie dyskoteki szkolne, dni tematyczne i dni koloru oraz Szkolny Turniej Koszykówki

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Kamila Dytmar

 


 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - I półrocze 

 PAŹDZIERNIK  

1. Muzyczne wtorki w dniach: 

9, 16, 23, 30 października 

2. Zbiórka nakrętek i makulatury w dniach: 

10, 17, 24, 31 października 

3. Dyskoteka szkolna: 

25 października 

4. Dni ubioru: 

11 październik -kolor niebieski 

25 październik -kolor różowy 

5. Akcje charytatywne 

LISTOPAD 

1. Muzyczne wtorki w dniach: 

6, 13, 20, 27 listopada 

2. Zbiórka nakrętek i makulatury w dniach: 

2, 9, 16, 23, 30 listopada 

3. Dni ubioru: 

8 listopad -kolor żółty 

25 październik -dzień długich skarpetek 

4. Akcje charytatywne

 5. Dyskoteka szkolna  

GRUDZIEŃ  

1. Muzyczne wtorki w dniach: 

4, 11, 18 grudnia 

2. Zbiórka nakrętek i makulatury w dniach: 

7, 14 grudnia 

3. Dni ubioru: 

6 grudzień -ubranie świąteczne 

20 grudzień -kolor czerwony 

4. Konkurs Bożonarodzeniowy 

5. Akcje charytatywne 

6. Maraton filmowy (filmy o tematyce świątecznej)

 


 

Regulamin wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii

1.Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbędą się 28 września 2018 r. na 3 i 5 godzinie lekcyjnej.

2.Każda klasa wybiera maksymalnie dwóch kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Muszą to być osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem oraz wysoką kulturą osobistą. Kandydaci powinni cechować się nienaganną opinią wśród kolegów i nauczycieli potwierdzoną minimum dobrą oceną  zachowania, co wynika z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

3.Kandydaci zobowiązani są do zaprezentowania swojego programu wyborczego i swojej kandydatury w formie plakatu w terminie 26 - 28 września 2018 r.

4.Wybory są powszechne (w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej nr 1 oraz uczniowie klas III gimnazjum), równe i tajne (każdy głosuje ze swoim sumieniem i nie musi mówić na kogo głosował).

5.W skład komisji wyborczej wchodzą przedstawiciele klasy VII, VIII SP i III klas gimnazjum oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego.

6.Wyniki wyborów będą podane 1 października.

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin ,,Szczęsliwego Numerka"

 1.      ,,Szczęśliwy Numerek" Będzie losowany przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego w obecności jego opiekunów

2.      Od wyniku losowania nie ma odwołania

3.      Losowanie na cały tydzień odbywa się w tygodniu poprzedzającym, wywieszony będzie w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń

4.      W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko raz

5.      Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go

6.      Uczeń. Którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

     -odpowiedzi ustnej na ocenę

     -z pisania niezapowiedzianej kartkówki;

         Jeżeli uczeń chce, może skorzystaćz prawa do odpowiedzi,pisania kartkówki na ocenę mimo wylosowanego numerka.

7.      ,,Szczęśliwy Numerek" nie zwalnia od:

     -pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i   kartkówek

    -wykonania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń  może być oceniony;

    -aktywnego udziału w lekcji(uczeń podlega ocenie);

       Odmowa w pracy podczas zajęć powoduje utratę przywileju   Szęśliwego Numerka(decyduje nauczyciel danego przedmiotu);

8.      ,,Szczęśliwy Numerek" nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacja półroczną i roczną.

9.      ,,Szczęśliwy Numerek" nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 

                                                                  Samorząd Szkolny


 

Loga projektów