Terapia pedagogiczna

PEDAGOG TERAPEUTA

Magdalena Durka

Godziny pracy

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-13.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-16.00

8.00-14.00

 

W tym 8 godzin opieki pedagogicznej w Liceum

Zakres obowiązków terapeuty pedagogicznego:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów zzaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Loga projektów