Zajęcia dodatkowe

 

Lp.

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Termin

1.

Maciej Dzwonek

Zajęcia wyrównawcze z chemii SP

Wtorek, czwartek 7.00

po wcześniejszym umówieniu

2.

Aneta Wrochna

Konsultacje język hiszpański i angielski

Środa 8 godz.

3.

Marcin Kłobuchowski

Przygotowanie do zawodów sportowych

Środa 8 godz.

4.

Jolanta Fudala

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 8d

Czwartek 7 godz.

5.

Krzysztof Żach

 

SKS SP

Czwartek 8 godz.

6.

Kamila Dytmar

 

Przygotowanie do zawodów sportowych

Wtorek 8 godz.

7.

Anna Dziuraniuk

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 8d

Wtorek 9 godz.

Loga projektów