Zimowy wypoczynek

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono rekomendacje dotyczące wyboru konkretnej formy wypoczynku oraz odnośniki do najważniejszych portali internetowych poświęconych zimowemu wypoczynkowi.

BAZA WYPOCZYNKU www.wypoczynek.men.gov.pl

List do rodziców

Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami".

List do rodziców

Życzenia

977

Próbny egzamin klas VIII

W dniach 18 - 19 - 20 grudnia 2018 r. od godz. 9.00

w szkole będzie przeprowadzony próbny egzamin 

dla uczniów klas VIII

WAŻNE ogłoszenie

Wpłat za obiady za miesiąc styczeń 2019 r.

 

 

NALEŻY dokonywać po 01 stycznia 2019 r.

SPRAWOZDANIE – „SŁODKIE CZWARTKI”

Od października postanowiliśmy reaktywować „Słodkie Czwartki”, podczas których sprzedawane są ciasta i babeczki. Pozyskane środki zostaną przekazane na cele charytatywne. 

Klasa 8d - 199,50 zł,
klasa IIIc-191,30 zł,
klasa 8f-126,90 zł,
klasa IIIa-303,71 zł,
klasa 8e-232,40 zł,
klasa III b - 269,20 zł,
klasa 7 a - 358,50 złAkcja Charytatywna klasa 7a 1 Akcja Charytatywna klasa 7a 2

SZKOLNY KONKURS FRAZEOLOGICZNY 2018

   III edycja

pt. „Od stóp do głów” -  czyli frazeologia o człowieku

I Cele konkursu:rozsypanka

- doskonalenie sprawności językowej,

- rozwijanie zainteresowań językiem polskim,

-popularyzowanie kultury języka polskiego,

-wzbogacanie słownictwa uczniów.

 II Regulamin konkursu:

 1.Adresaci konkursu: uczniowie z klas VII - VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum.

2.Konkurs ma charakter pisemny.

3.Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 7 grudnia 2018 r.

4.Konkurs odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) w trakcie 4 godziny lekcyjnej.

5.Chętni zgłaszają się bezpośrednio do p.Wioletty Obstawskiej lub do swoich nauczycieli polonistów.

 III Zakres wiedzy  umiejętności:

1.Znajomość podstawowych pojęć frazeologicznych.

2.Znajomość rodzajów związków frazeologicznych.

3.Tworzenie i wyjaśnianie ich znaczeń frazeologizmów odnoszących się do tematu przewodniego III edycji.

Próbny egzamin gimnazjalny 2018

W dniach 4 - 5 - 6 grudnia 2018 r. od godz. 8.00

w szkole będzie przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

dla uczniów klas III

Próbny egzamin z matematyki klas ósmych

We czwartek tj. 29 listopada 2018 r. o godz. 8.00

w szkole będzie przeprowadzony próbny egzamin z matematyki

dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej nr 1

pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego

Loga projektów